Yatırım Danışmanlığı

 

Gayrimenkul sektöründe yatırım yaparken, uzun ve sabır gerektiren bir dizi çalışmayla başarısızlığa yol açacak riskler tespit ve elimine edilebilir. Yatırım yapılırken planlı atılan adımlar, başarılı bir proje yolunda temel taşlarının sağlam bir şekilde yerli yerine oturması anlamına gelir.

Kontrollü ve iyi yönetilen yatırım süreçleri, sistematik olmayan risklerin en iyi şekilde yönetilmesini, böylece projenin hedefine ulaşmasını sağlar.

Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri

  • Metraj, keşif ve bütçe yönetimi
  • Proje direkt ve endirekt maliyet analizlerinin yapılması ve proje bütçesinin hazırlanması
  • İş programının çözümlenmesi ve kritik aktivitelerin belirlenmesi
  • Yatırımcının el kitabı olan proje “master planı’’ hazırlanması
  • Fizibilite çalışması
  • Yatırım planlama / bütçeleme
  • Yatırımcı lehine her türlü rekabet ortamı hazırlanarak müteahhit seçimi ve değerlendirilmesi sürecinin yönetilmesi
  • Süpervizyon Hizmetleri