Gayrimenkul Geliştirme

Gayrimenkul yatırımları geliştirilirken karşı karşıya kalınabilecek sorunları ve riskleri yatırım kararı vermeden görebilmek, yönetilemeyecek riskleri tespit ederek en verimli yatırım alternatiflerine yönelebilmek, deneyim ve teknik bilgi gerektiren bir beceridir.

AKTİF BAŞKENT, yıllara yayılmış tecrübesi, geliştirdiği ve değerlendirdiği projelerden taşıdığı birikimi ve dinamik pazar bilgisi ile gayrimenkul yatırımlarının yerindeliği ve verimliliğini sorgulayıp analiz ederek yatırımcıyı en karlı alternatiflere yönlendirme konusunda uzmandır.

Gayrimenkul Geliştirme Hizmetleri

  • Yatırımın ve yatırımcının genel bir analizi yapılarak, yatırımcının gayrimenkul sektörü ile ilgili stratejilerinin belirlenmesi
  • Yatırımcının talep ve ihtiyacı doğrultusunda, Pazar araştırmalarının yapılması ve bu araştırma sonuçları neticesinde, lokasyon ve hedef kitlenin doğru bir strateji çerçevesinde belirlenmesi
  • Gayrimenkullerin mevcut imar durumu çerçevesinde temel fizibilite çalışmalarının yapılarak, finansal boyutun analiz edilmesi
  • Gerek olması durumunda, arazi ile ilgili şehircilik prensipleri ve kuralları çerçevesinde, imar revizyonu ve plan tadilat çalışmalarının yapılması
  • Alternatif mimari çalışmalar doğrultusunda, şehircilik ve planlama prensipleri de göz önünde tutularak en iyi konseptin belirlenmesi
  • Temel fizibilite raporunun konsept proje bazında revize edilerek, mevcut finansal etüdlerin Yapılması