Değerli Konut Vergi Beyannamesi Son Başvuru Tarihi Yaklaşıyor

Geçtiğimiz senelerde çıkarılan ancak ertelenen değerli konut vergisi için 2021 yılında ilk ödemeler yapılacak. Değerli konut sahibi olan vatandaşların beyanname vermeleri gerekiyor. Beyanname işlemleri ve daha sonrasında yapılacak vergi ödemelerine dair tüm bilinmesi gerekenler sizlerle.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAME SÜRECİ

2020 yılında uygulamaya alınan ancak daha sonra süreci ertelenen değerli konut vergisi 2021 yılından itibaren ödenecek. Değerli konut vergisini değerli 5 milyon TL’yi aşan mesken nitelikli taşınmazlar için ödenecek. Ödemelerin ilk taksiti için ise süreç 1 Mart tarihine kadar devam edecek. Vergi ödemelerinden önce ise beyanname verilmesi gerekiyor. İlan edilen mevzuata göre; değerli konut vergisi için mükelleflerin beyanname verme süresi 22 Şubat tarihinde sona erecek.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMELERİ NEREYE VERİLECEK?

Değerli konut vergisi beyannamesi verecek olan vatandaşların derlemeleri gereken evraklar bulunuyor. Mükellefler, beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi ekleyerek, vergi dairesine verecekler.

Değerli konut vergisi beyannameleri vergi dairesinin dışında ayrıca elektronik kanallar üzerinde de iletilebilir. Değerli konut sahibi olanlar vergi başvurularını bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile sözleşme imzalayarak e-beyanname şeklinde de verebilirler.

Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama Başlattı

Mükelleflerin değerli konut vergi beyannameleri için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sayfası üzerinden uygulama başlatıldı. GİB’in resmi sitesinden de mükellefler ister bizzat kendileri isterlerse de yetki almış meslek mensupları aracılığıyla beyannamelerini gönderebiliyorlar.

VERGİ ÖDEME TARİHLERİ

Vergi ödemeleri için beyanname veren vatandaşlar daha sonra ilk taksit ödemelerini yapacaklar. 22 Şubat tarihinde sona erecek beyanname sürecinin ardından ise değerli konut vergisi ilk taksit ödemeleri yatırılacak. İlan edilen takvime göre değerli konut vergisi ilk taksit ödemeleri 1 Mart tarihine kadar sürecek.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HANGİ KONUTLAR İÇİN GEÇERLİ?

Değerli konut vergisi ödemeleri her mesken için geçerli değil. Uygulamaya kapsamında değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olan meskenler için 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3 vergi ödemesi yapılacak. Eğer meskenin değeri 10 milyon liraya kadar olan meskenlerde vergi, 7,5 milyon lirası için 7 bin 500 lira, fazlası için binde 6 olarak ödenecek. Meskenin değeri 10 milyon lira ve üzerinde ise 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 vergi ödemesi yapılacak.